Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJAI SOCIJALNE POLITIKE Pozivaju jedinice lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2013. godini. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2013 godinu definiše kriterijume za učešće u finansiranju programa […]

Nastavi