Podrška obrazovanja i omladine

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Podrška obrazovanja i omladine Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013. Krug aplikanata: Državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije. Prioriteti programa su: • Aktuelizovanje pitanja reforme obrazovanja i njeno […]

Nastavi

Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok"

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Inicijative civilnog društva i Program „Istok-Istok“ Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: • podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih (samo)uprava sa ciljem da se osigura njihovo informisano učestvovanje u procesima reformi, evropeizaciji, pridruživanja EU i dijalogu sa institucijama EU […]

Nastavi

Okvirni program – KULTURA

EVROPSKA KOMISIJA Okvirni program – KULTURA Krug aplikanata: Organizacije i institucije koje se bave kulturom U ciljeve programa spada podrška prekoganične mobilnosti zaposlenih u oblasti kulture, podrška međudržavnom kretanju umetničkih proizvoda i proizvoda kulture kao i podržavanje dijaloga među kulturama. Konkurs se odnosi na sledeće oblasti: •    podrška projektima iz oblasti kulture •    višegodišnji projekti […]

Nastavi