TRAG FONDACIJA – Otvoren konkurs za novi ciklus programa Aktivne zajednice

TRAG FONDACIJA Otvoren konkurs za novi ciklus programa Aktivne zajednice Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse […]

Nastavi

Ambasada SAD u Beogradu – Program malih grantova Demokratske komisije (FY2024)

Ambasada SAD u Beogradu – Program malih grantova Demokratske komisije (FY2024) Ambasada traži aplikacije koje se fokusiraju na sledeće teme: 1. Participatorna demokratija: Promovisanje većeg građanskog učešća informisanih građana u demokratskom procesu. Podrška efikasnom zagovaranju u ime zajednica ili grupa, promovisanje odgovora vlade na birače, jačanje transparentnosti i borba protiv korupcije. Edukacija birača i mladih, […]

Nastavi