EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju

EVROPSKA KOMISIJA EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju Iznos granta: 10.000-100.000 evra. Krug aplikanata: Pravna lica. Da bi se ispunili ciljevi EIDHR instrumenata, projekti se biraju na tri razna načina: Preko globalnih poziva za predloge projekata: ovi pozivi su fokusirani na podizanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionu gde […]

Nastavi