Konkurs – službena upotreba jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2013. godinu Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 (slovima: devetmilionapetstohiljada) dinara, će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava […]

Nastavi

Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva

MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA Javni poziv za podnošenje predloga programa za Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije […]

Nastavi

Konkurs za monitoring i evaluaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za izbor organizacije koja će vršiti monitoring i evaluaciju projekata koji su odobreni konkursom za realizaciju akcionog plana politike za mlade u ap vojvodini tokom 2013. godine Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju udruženja (u daljem tekstu: organizacije), sa sedištem na području AP Vojvodine, za potrebe monitoringa i […]

Nastavi