Grantovi ženskim grupama

GLOBALNI FOND ZA ŽENE Globalni fond za žene ulaže u ženske grupe koje unapređuju ljudska prava devojaka i žena. Ojačavamo organizacije van Sjedinjenih Država koje vode žene obezbeđivanjem grantova u visini od  500 do 30,000$ za funkcionisanje. Koga podržava Globalni fond: •    Grupe žena koje rade zajedno. •    Organizacije koje prikazuju jasnu posvećenost jednakosti žena […]

Nastavi

Program sufinansiranja inovacija – Javni poziv

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije. […]

Nastavi