Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu na posebnom razdelu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne […]

Nastavi

Konkursi iz oblasti javnog informisanja za 2022. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA Konkursi iz oblasti javnog informisanja za 2022. godinu Rešenje o raspisivanju konkursa i pojedinačnim davanjima za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini 1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2022. godini 2. […]

Nastavi

Poziv lokalnim samoupravama za dostavljanje prijave sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Poziv lokalnim samoupravama za dostavljanje prijave sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji Ministarstvo zaštite životne sredine poziva jedinice lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji. Prijave mogu podneti one lokalne samouprave koje će poslove čišćenja deponije i […]

Nastavi