Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade Cilj konkursa Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: ministarstvo) finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi objavljivanjem javnih godišnjih konkursa, na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, […]

Nastavi

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije. Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini Rok za prijavu: petak, 10. oktobar 2014. U okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava. Program sprovodi Nacionalna agencija za […]

Nastavi