Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sufinansira jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini (u daljem tekstu: lokalne samouprave) u ukupnom iznosu od 30.200.000,00 dinara (slovima:tridesetmilionadvestahiljadadinara), planiranih za Aktivnost 5, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA RASPISUJE Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara. I Namena […]

Nastavi

Donacije za putovanje u zemlje Evropske Unije

EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION STEP Beyond Travel Grants STEP Beyond Travel donacije za putovanje u zemlje Evropske Unije ili zemlje koje se sa njom graniče pružaju podršku mladim i perspektivnim umetnicima i radnicima u kulturi. Prioritet imaju pojedinci do 35 godina i/ili su u prvih 10 godina karijere. Rok za dostavljanje aplikacije: minimum mesec dana pre […]

Nastavi