Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Unapređivanje demokratskih praksi i institucija Na konkurs se mogu podneti projekti koji: •    Doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja; identifikuju sistemske probleme u primeni ovog prava i predlažu načine njihovog razrešavanja; •    Zagovaraju širenje prava na pristup informacijama od […]

Nastavi

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2017. godini Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 6.000.000,00  dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  3.000.000,00  […]

Nastavi

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2017. godini

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2017. godini Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 1.500.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  750.000,00  dinara. Predmet konkursa: Sredstva se dodeljuju za  […]

Nastavi