Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme 1. Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i […]

Nastavi

Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

EVROPSKA UNIJA Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020. Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske (Upravljačko telo Programa) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije (Nacionalno telo Programa) objavilo je 22. januara 2018. godine drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata […]

Nastavi

Program stipendiranja Vlade Narodne Republike Kine za akademsku 2018/2019. godinu

AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE U BEOGRADU Program stipendiranja Vlade Narodne Republike Kine za akademsku 2018/2019. godinu Ambasada Narodne Republike Kine u Beogradu je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavila poziv Vlade Narodne Republike Kine za studiranje na Univerzitetima u Kini za akademsku 2018/2019. godinu. Dodatne informacije o programu stipendiranja i studijskim programima možete potražiti […]

Nastavi