Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstvau nabavku nove opreme

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstvau nabavku nove opreme Predmet Javnog poziva Član 1. U skladu sa članom 12. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade Konkurs je objavljen u sredu 28.3.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 30.6.2018. godine Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • unapređuju javnost rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama; • uključuju nove […]

Nastavi