Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „pravo na prvu šansu” I Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: 1) da su državljani Republike Srbije; 2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine; 3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s […]

Nastavi

Prijava za MladGrad

KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE Prijava za MladGrad MLADGRAD predstavlja nagradu za Nacionalnu prestonicu mladih Srbije 2018. Nagradu dodeljuje Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Građanskih inicijativa. Kandidaturu odnosno nominaciju za MladGrad – Nacionalnu omladinsku prestonicu Srbije podnosi udruženje mladih i/ili za mlade, samostalno ili u partnerstvu sa drugim udruženjem mladih/za […]

Nastavi

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM 1. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji APV u 2018. godini Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1050-15-2018-2018-konkurs-poslovni-inkubatori Rok: 06.08.2018. godine   2. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1052-konkurs-kapitalne-masine-oprema-softver-2018 Rok: 06.08.2018. godine […]

Nastavi