JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva udruženjima građana u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 – Podrška socijalnoj […]

Nastavi

KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture raspisuje KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini Predmet Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2018“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade Konkurs je objavljen u sredu 8.8.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 31.10.2018. godine Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti […]

Nastavi