Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2019. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2019. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 18/2018) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 700.000,00 dinara. […]

Nastavi

Treći poziv za dostavljanje predloga projekata

EU/DUNAVSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM Treći poziv za dostavljanje predloga projekata Svrha programa: Dunavski transnacionalni program (DTP) podržava politiku integracije u regiji Dunava kroz projekte koji adresiraju ključne izazove i šanse regiona u specifičnim oblastima intervencije. Projekti transnacionalne saradnje imaju za cilj da proizvedu opipljive rezultate kroz razvoj i praktičnu implementaciju različitih okvira politika, alata i usluga, […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, sufinansiraće obrazovne programe / projekte […]

Nastavi