Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač autonomna pokrajina vojvodina za 2022. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE  I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač autonomna pokrajina vojvodina za 2022. godinu 1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, […]

Nastavi

Interreg IPA Romania-Serbia

EVROPSKA KOMISIJA Interreg IPA Romania-Serbia Prioriteti i specifični ciljevi P1 – Zaštita životnog okruženja i upravljanje rizicima SO1- Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, uključujući i urbana područja, i smanjenje svih oblika zagađenja; SO2- Promovisanje obnovljive energije u skladu sa Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterijume održivosti postavljene u njoj; SO3 Promovisanje energetske […]

Nastavi

Unapređenje turističkog sektora u Evropi putem digitalnih alata i inovacija (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation)

EVROPSKA KOMISIJA Unapređenje turističkog sektora u Evropi putem digitalnih alata i inovacija (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation) Cilj/namena konkursa/javnog poziva: podrška turističkim MSP kroz unapređenje veština, izgradnju kapaciteta i saradnju; negovanje saradnje između turističkih MSP i aktera u digitalnom eko-sistemu; obezbeđivanje mentorstva i podrške odabranim MSP; Negovanje umrežavanja na […]

Nastavi