Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u APV u 2019. godini Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na ostvarivanje afirmativnih mera za unapređenje položaja pripadnika romske nacionalne manjine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na ostvarivanje afirmativnih mera za unapređenje položaja pripadnika romske nacionalne manjine – nacionalne zajednice u APV u 2019. godini Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u APV u 2019. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u APV u 2019. godini Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat)u skladu sa Finansijskim planom za 2019. godinu izdvaja 24.338.400,00 dinara za programe i projekte u […]

Nastavi