Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade Konkurs je objavljen u sredu 28.3.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 30.6.2018. godine Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • unapređuju javnost rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama; • uključuju nove […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća […]

Nastavi