Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2019. godinu Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, sufinansiraće obrazovne programe / projekte […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji APV Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 dinara (slovima: dvamilionaisedamstotinahiljadadinara)predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova za […]

Nastavi

Konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor […]

Nastavi