Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije žena u sportu u 2024. godini Javni konkurs za finansiranje realizacije programa „Fond za talente“ u 2024. godini Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu u 2024. godini Javni konkurs je […]

Nastavi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU – Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA Javni konkurs je namenjen vaspitno obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole) i visokoškolskim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Na osnovu javnog konkursa finansiraće se […]

Nastavi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU – Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Projekti koji se finansiraju po osnovu ovog konkursa predstavljaju projekte za finansiranja […]

Nastavi