Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2021. godini – 2 Imajući u vidu proglašenu pandemiju od strane Svetske zdravstvene organizacije, kao posledicu zarazne bolesti COVID 19, izazvanu virusom SARS-KoV-2, kojom je posebno ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne […]

Nastavi

Konkurs za dodelu RSK stipendija za školsku 2021/2022. godinu

FONDACIJA «ANA I VLADE DIVAC» Konkurs za dodelu RSK stipendija za školsku 2021/2022. godinu Prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati koji do sada nisu dobijali ovu stipendiju. Fondacija «Ana i Vlade Divac» u saradnji sa donatorima iz SAD, raspisuje konkurs za dodelu RSK stipendija učenicima koji 2021. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred […]

Nastavi