Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini 144-401-5682/2021-03 I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u skladu sa Pokrajinski akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2021. godinu, […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2021. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2021. godini 144-401-5680/2021-03 I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2021. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2021. godini 144-401-5679/2021-03 I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u ukupnom iznosu od […]

Nastavi