Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na: 1. […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i sufinansirati projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u ukupnom iznosu od 45.250.000,00 dinara (po […]

Nastavi

PAŽNJA! Zahtev za brisanje iz PDV-a na dan 1. januara 2013. godine može se podneti najkasnije do 31. januara 2013. godine

Obveznici PDV, koji su u 2012.godini ostvarili ukupan promet u iznosu manjem  od 2.000.000 dinara, nisu u obavezi da podnose nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, anadležni poreski organ  neće izvršiti njihovo  brisanje  iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti. Znači, oni i dalje mogu ostati PDV obveznici, o tome samostalno […]

Nastavi