TRAG FONDACIJA – Otvoren konkurs za novi ciklus programa Aktivne zajednice

TRAG FONDACIJA Otvoren konkurs za novi ciklus programa Aktivne zajednice Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse […]

Nastavi

Ambasada SAD u Beogradu – Program malih grantova Demokratske komisije (FY2024)

Ambasada SAD u Beogradu – Program malih grantova Demokratske komisije (FY2024) Ambasada traži aplikacije koje se fokusiraju na sledeće teme: 1. Participatorna demokratija: Promovisanje većeg građanskog učešća informisanih građana u demokratskom procesu. Podrška efikasnom zagovaranju u ime zajednica ili grupa, promovisanje odgovora vlade na birače, jačanje transparentnosti i borba protiv korupcije. Edukacija birača i mladih, […]

Nastavi

EVROPSKA UNIJA – Poziv za podnošenje predloga projekata za Omladinski fond „Lokalne inicijative mladih“!

EVROPSKA UNIJA Poziv za podnošenje predloga projekata za Omladinski fond „Lokalne inicijative mladih“ Objavljujemo otvoreni poziv za podnošenje predloga projekata za Omladinski fond „Lokalne inicijative mladih“u okviru projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu koji finansira Evropska unija. Omladinski fond za lokalne inicijative mladih obezbediće grantove za podršku odabranim organizacijama civilnog društva za projekte koji će […]

Nastavi