Finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2013. godinu Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1) muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija); 2) scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples); 3) vizuelnih […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje realizacije projekata jedinica lokalnih samouprava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU KONKURS 1) za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine 2) za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose efikasnom upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine I Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu […]

Nastavi

Reprogramiranje pojedinih kreditnih linija

Savet Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede na sednici koja je održana 19.10.2012 godine doneo je odluku o reprogramiranju pojedenih kreditnih linija na osnovu preporuke Vlade AP Vojvodine o ublažavanju štete koje su nastale kao posledica sušе. Reprogramiraju se: 1. Kreditna linija za podizanje višegodišnjih zasada voća do 15.oktobra 2013 godine. 2. Kreditna linije za nabavku […]

Nastavi