Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovpđenja javnih radova, na kojima se angažuju nezaposlena lica, imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Rok za podnošenje zahteva je 21.03.2020.

Detaljnije