Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je povećanje produktivnosti i konkurentnosti klaster organizacija.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za:

1. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU DO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 100.000,00 do 500.000,00 dinara bez PDV-a;
– Opremu u visini od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.

2. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU PREKO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara bez PDV-a.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju klasteri sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede, kao i:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da su podneli prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom;
– da imaju najmanje 5 aktivnih članica i da više od polovine ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da za iste namene nisu koristili sredstva iz budžeta AP Vojvodine, Republike Srbije i lokalne samouprave u prethodnoj i tekućoj godini.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4302, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije