Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu 1. USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA Podnosioci predloga programa po ovom konkursu mogu biti sportske organizacije, registrovane u skladu sa Zakonom o sportu. Podnosioci predloga programa posebno treba da ispunjavanju sledeće uslove da bi se njihovi projekti […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike uslovi u pogledu podnosioca i predmeta konkursa Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi. Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Specifičan cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina. Sredstva opredeljena za ovaj konkurs […]

Nastavi