„Zajednici zajedno“ 2017

Konkursi

NIS

„Zajednici zajedno“ 2017

U 2017. godini program „Zajednici zajedno“ ima za cilj da podrži realizaciju kapitalnih projekata koji će imati dugoročni značaj za lokalnu zajednicu. U kontekstu ovogodišnjeg konkursa, kapitalni projekti su projekti od najvećeg prioriteta za svaku lokalnu zajednicu, obuhvataju veliku ciljnu grupu, rezultati su usmereni na najširu populaciju i od presudnog su značaja za budući rast i razvoj grada/opštine.

Nastojeći da stekne obuhvatniji uvid u prioritetne potrebe zajednice, kompanija NIS a.d. je krajem 2016. godine sprovela anketno istraživanje građana u navedenim gradovima i opštinama na temu ključnih oblasti za ulaganje u sredinama u kojima žive.

Istraživanje je pokazalo da su građanima od najveće važnosti projekti rekonstrukcije, izgradnje i opremanja ustanova i projekti uređenja javnih prostora i površina čime je potvrđena opredeljenost Kompanije da u ovoj godini podrži kapitalne projekte.

Osim anketnog istraživanja građana, uvidom u strateške planove i planove finansijskih ulaganja lokalnih samouprava došlo se do značajnih informacija vezanih za definisanje prioritetnih oblasti koje će po lokalnim zajednicama biti obuhvaćene ovogodišnjim konkursom.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Molimo vas da pažljivo pročitate uslove konkursa. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom na konkurs možete se obratiti Centru za razvoj liderstva na telefon 060/0212260 ili na mejl adresu zajednicizajedno@nis.eu.

U kojim gradovima i opštinama se realizuju projektne aktivnosti?
Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritorijama lokalnih zajednica na kojima kompanija NIS ostvaruje svoju delatnost, i to sa gradovima : Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i Kikinda, i opštinama: Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nosioci projekata moraju imati sedište u navedenim teritorijalnim jedinicama.

Koje su oblasti podrške?
Oblasti podrške su definisani posebno za svaki grad/opštinu u skladu sa prioritetnim potrebama lokalnog stanovništva i merama definisanim u lokalnim strateškim i akcionim planovima.

Maksimalan broj konkursom definisanih oblasti je tri, a iz oblasti obuhvaćenih programom Kompanije: sport, kultura, ekologija, nauka/obrazovanje i javno zdravlje i socijalna zaštita.

Prednost na konkursu imaće projekti koji svojim aktivnostima obuhvataju više od jedne ponuđene oblasti.

Ko mogu biti nosioci projekta?
1. registrovane organizacije civilnog društva: udruženja građana, zadužbine i fondacije, omladinske organizacije, strukovna i sportska udruženja
2. javne ustanove u oblasti: obrazovanja, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda
3. mesne zajednice i gradske opštine sa teritorija obuhvaćenih konkursom

Kontakt podaci: Ljubica Maksimović, tel: 060/0212260;
skajp ime: ljubica.maksimovic, e-mail: zajednicizajedno@nis.eu

Konkurs je otvoren od 3. jula 2017. godine do 08. septembra 2017. godine do 16 časova.

 

Link: http://zajednicizajedno.nis.eu/o-programu