Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

Konkursi

ipa-inrreg_ipa_madjarska_srbijaEVROPSKA UNIJA

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

Specifični ciljevi se ostvaruju kroz sledeće prioritetne ose i aktivnosti:

Prioritetna osa 1: Unapređenje prekograničnog upravljanje vodama i sistemima prevencije rizika

 • 1.1 Upravljanje vodama i zaštita protiv ekstremnih vremenskih uslova
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 1.500.000 EUR (okvir za meru je 4 miliona EUR)
 • 1.2 Zaštita prirode i konzervacija vodenih staništa
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 2: Smanjenje zagušenja u prekograničnom saobraćaju

 • 2.1 Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 3.000.000 EUR (okvir za meru je 5 miliona EUR)
 • 2.2. Unapređenje javnog prevoza i železničkih linija
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 3: Podsticanje turizma i saradnje u oblasti kulturne baštine

 • 3.1 Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 3,5 miliona EUR)
 • 3.2 Saradnja u oblastima kulture, manifestacija u zajednici, sporta, rekreacije, zaštite prirode Minimalna – maksimalna vrednost projekta 40.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2 miliona EUR)

Prioritetna osa 4: Unapređenje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj inovacija

 • 4.1 Jačanje inovativnosti kroz saradnju MSP i istraživačkih institucija uz saradnju sa mladim ljudima
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 200.000 – 400.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)
 • 4.2 Podsticanje i razvoj socijalnog preduzetništva
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 50.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)

Za više informacija pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/call-for-proposals/second-call-for-proposals/
Za konkursnu dokumentaciju pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/downloads-menu/application-package-second-call-for-proposals/

Rok za podnošenje prijava 31. januar 2017.

Detaljnije