Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Konkursi

regresiranje prevoya ucenikaOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se od oktobra do decembra 2015. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2015/2016. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1.    imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2.    svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg obrazovanja
3.    školuju se na teret budžeta
4.    prvi put upisuju godinu studija
5.    nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6.    nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Studenti podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom do 25.novembra 2015. godine  u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Trg Glavni br. 1.Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji br. 4.  ili na telefon  024/875-166 lok.221.

Detaljnije