Konkurs za finansiranje realizacije programa „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“

Konkursi

PS za sport i omladinuPOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje realizacije programa „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“

Konkurs je objavljen u sredu 22.4.2015. u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 13.5.2015.

Ovim konkursom vrši se izbor škola u kojima će se izvoditi program pod nazivom „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“ predviđen za učenike 2. razreda srednjih škola i gimnazija sa teritorije AP Vojvodine tokom školske 2015/2016. godine, kao i izbor edukatora koji će nakon obučavanja sprovoditi ovaj program.

Pravo učešća na konkursu imaju srednjoškolske vaspitno-obrazovne ustanove čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Prioritet prilikom izbora škole i edukatora imaće one škole i edukatori koji su uspešno učestvovali u realizaciji programa tokom školske 2014/2015. godine.

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

Detaljnije