Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

Detaljnije