Transparentnost i odgovornost

Konkursi

keep-honest-and-say-no-to-corruption-2FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Transparentnost i odgovornost

Cilj programa

• Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa.
• Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije.
• Prošireno razumevanje da je zaštita konkurencije sredstvo za prevenciju korupcije.

Kontakt
Miodrag Milosavljević, koordinator programa
E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Izvor