Javni konkurs za projekte zaštite životne sredine

Konkursi

hands-plantsOPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za projekte zaštite životne sredine

Na osnovu Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu, a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2014. godinu predsednik opštine Kanjiža  raspisuje javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja građana iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Sredstva u iznosu od 300.000,00 dinara dodeljuju se za realizaciju projekata u skladu sa Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu i to:
– programi i projekti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine –  100.000,00 dinara
– za sufinansiranje obrazovnih i drugih aktivnosti kao i edukaciju kojom se doprinosi jačanju svesti o potrebi zaštite i unapređenja životne sredine (štampanje propagandnog materijala – mape (informatora), izrada i postavljanje informativnih tabli) –  200.000,00 dinara

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža, što udruženja potvrđuju rešenjem o upisu u registar.

Rok za podnošenje prijava je 05. novembra 2014. godine, do 13,00 časova.

Detaljnije