Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu za posebne rezultate i doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvojaupućuje javni poziv svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, strukovnim udruženjima prosvetnih radnika, obrazovno-naučnim institucijama, univerzitetima, drugim pravnim i fizičkim licima da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu.
Svetosavska nagrada je priznanje za posebne rezultate i doprinose razvoju i unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2012. godini.

Pravo da budu predloženi za dodelu Svetosavske nagrade imaju:
– učenici osnovnih škola
– učenici srednjih škola
– studenti, postdiplomci i doktoranti
– zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika i visokoškolskim ustanovama
– ustanove (predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika i visokoškolske ustanove)
– stručna društva prosvetnih radnika i zajednice škola
– autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja
– ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i posebno doprinose razvoju i unapređivanju prosvete i afirmaciji opštih i posebnih standarda postignuća (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi)

Predlog za dodelu Svetosavske nagrade treba da sadrži:
– obrazložen predlog za dodelu nagrade na srpskom jeziku, u štampanoj formi
– dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz predloga
– profesionalnu biografiju za fizička lica
Podnosioci predloga mogu bitipravna i fizička lica.

Svi zainteresovani mogu svoje predloge dostavljati na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Rok i način za dostavljanje predloga: Predlozi se dostavljaju najkasnije do 20. decembra 2012. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu“.

Kriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2012. godinu biće objavljeni na veb sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Komisija razmatra pristigle predloge i predlaže ministru kandidate za dodelu Svetosavske nagrade.

Imena dobitnika Svetosavske nagrade biće objavljena na veb sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvojai u listu „Prosvetni pregled“.

Svetosavsku nagradu za 2012. godinu dodeljuje ministar 27. januara 2013. godine.

Link