Finansiranje NVO u vreme krize

Vesti

Konferencija: petak, 28. septembar 2012. godine, hotel Srbija,
(Ustanička 127c, Beograd) od 10:00h

U Srbiji je registrovano više od 18 200 udruženja. Kako sva ova udruženja uspevaju da obezbede sredstva za svoje aktivnosti u vreme ekonomske krize, koja ostavlja posledice i usporava  svaku privrednu i društvenu delatnost u Srbiji?

Prema istraživanju „Stanje u sektoru organizacija civilnog društva 2011.“, (61%) organizacija se samofinansira i na taj način uspeva da pronađe sredstva za svoj rad. (42%) organizacija prima sredstva od lokalne samouprave dok domaće donatorske organizacije i poslovni sektor finansiraju (21%) odnosno (17%) organizacija u Srbiji.

Iako ove brojke naizgled idu u prilog nevladinom sektoru, podaci iz juna 2011. kažu da čak (79%) organizacija nije uspelo da obezbedi sredstva za celu 2012. godinu. O tome kako ekonomska situacija utiče na rad civilnog društva, o saradnji sa državom, poreskom tretmanu, stranim donatorima, privatnim sektorom, transparentnosti rada i ostalim važnim temama, biće reči na konferenciji „Finansijska održivost organizacija civilnog društva u vreme krize“.

Etički kodeks organizacija civilnog društva je jedan od mehanizama koji im može pomoći u tome da trajno obezbede sredstva za svoj rad i ciljeve. Potpisivanjem i pristupanjem ovom kodeksu, 110 organizacija se 2011. godine obavezalo na poštovanje vrednosti i principa koje on predlaže. Poštovanje ljudskih prava, odgovoran i transparentan rad i poštovanje principa dobrog upravljanja važno je iz ugla svih donatora u civilnom društvu. Stoga je način na koji organizacije rade i vrednosti za koje se zalažu, jedan od presudnih faktora za njihovu finansijsku održivost u vremenu krize.

Program konferencije