Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose podizanju kapaciteta lokalnih zajednica za proces evropskih integracija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose podizanju kapaciteta lokalnih zajednica za proces evropskih integracija

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2012. godini realizaciju projekata koji doprinose približavanju široj javnosti osnovnih pojmova i ideje Evropske unije i širenje evropskih vrednosti.

Visina učešća Pokrajinskog sekretarijata u sufinansiranju projekta je do iznosa od 100.000 dinara za projekte koje podnosi jedno Udruženje građana ili 150.000 dinara ukoliko se podnosi projekt u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave ili Udruženjem građana.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012 godinu („Sl. list APV“ broj: 23/2011 i 3/2012 – rebalans) u razdelu 11 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (ekonomska klasifikacija 481), ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara.

Opšti uslovi konkursa:

1. Na konkursu za finansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti OVDE

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 20. April 2012. godine, do 12.00 časova, a realizacija projekta u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Opširnije