Konkurs za izbor resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za izbor resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih CILj KONKURSA Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 […]

Nastavi

Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade CILj KONKURSA Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim […]

Nastavi