Javni poziv za učešće u Programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni poziv za učešće u Programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

Raspisan je Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji Programa u školskoj 2011/2012. godini. Pravo učešća u Programu imaju sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju, škole za obrazovanje odraslihi) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do 20. oktobra 2011. godine.

Javni poziv