Više para za lokalne samouprave

Vesti

Otvoren konkurs za dodelu 48 miliona dinara nerazvijenim opštinama

Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja raspisala je prvi Javni konkurs u 2011. godini za dodelu 48 miliona dinara za razvoj nerazvijenih opština u Srbiji.

Kako je saopštila, 48 opština koje su u nadležnosti Kancelarije mogu da prijave svoje projekte do 17. februara.

– Predloženi projekti treba da budu usaglašeni sa osnovnim principima održivog razvoja, a prioritet će imati projekti regionalnog karaktera, razvoja poljoprivrede i turizma, kao i infrastrukturni projekti – izjavio je pomoćnik direktora kancelarije za razvoj nedovoljno razvijenih područja Edib Kajević.

– Nakon konkursa će biti objavljeni rezultati, kao i projekti koji su dobili sredstva za izradu projektne dokumentacije – dodao je Kajević.

Prijave za konkurs za dodelu sredstava podnose se isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Sva dokumentacija se može preuzeti na sajtu Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja (www.kornrp.gov.rs).

Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja osnovana je 24. jula 2008. godine od strane Vlada Republike Srbije u cilju razvoja nerazvijenih područja i borbe protiv siromaštva.