Bespovratna sredstva MSP-u

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2010. godinu

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa regionalnim agencijama/centrima za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

  • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija i testiranje);
  • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera, legalizacija softvera i sl.);
  • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
  • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i    procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu da konkurišu samo za jednu od ponuđenih oblasti.

Za odabranu aktivnost, preduzeće/radnja angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička  lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 60.000.000,00 dinara. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 500.000,00 dinara.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj uplaćuje odobren iznos sredstava (bez poreza na dodatu vrednost) na račun poslovnog subjekta nakon završetka svih aktivnosti predviđenih projektom i dostavljanja dokaza o isplati celokupne vrednosti usluge konsultantu. Svi iznosi treba da budu iskazani u dinarima. Međusobna prava i obaveze u vezi sa isplatom odobrenih sredstava utvrđuju se Ugovorom koji zaključuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i korisnik sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i konsultanta.

Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2010. godini. Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata za oblasti pod rednim brojem II, III i IV je 1. septembar 2010. godine, a krajnji rok za završetak aktivnosti pod rednim brojem I je 30. novembar 2010. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
  • Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
  • Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10. maj 2010. godine.

Link