Konkurs za manifestacije od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za  manifestacije od pokrajinskog značaja  u 2010. godini Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini u ukupnom iznosu od 73.700.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 16.150.000,00 dinara – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 37.150.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) manifestacije od  pokrajinskog […]

Nastavi

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj u  2010. godini Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Dotacije […]

Nastavi