Bespovratna sredstva za započinjanje komasacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Bespovratna sredstva za započinjanje komasacije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje novih postupaka komasacije

Sredstva za započinjanje novih postupaka komasacije se dodeljuju u ukupnom iznosu do 15.000.000,00 dinara. Za realizaciju postupaka komasacije AP Vojvodina obezbeđuje 55% potrebnih sredstava gradovi i opštine na čijoj se teritoriji započinje postupak komasacije 45% potrebnih sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs
  • Overena kopija PIB obrazca
  • Overena kopija kartona deponovanih potpisa
  • Overena kopija Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenjapoljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu
  • Overena kopija izvoda iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za realizaciju postupka komasacije (Tabela: Program radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta)
  • Overena kopija akta kojim je skupština opštine donela Program komasacije
  • Program komasacije (na uvid)
  • Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije.

Rok: 19.11.2009. godine