Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini

POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Obuka nezaposlenih lica u 2009. godini Poziv vaspitno-obrazovnim ustanovama sa teritorije AP Vojvodine radi prijavljivanja za sprovodjenje obuka nezaposlenih lica u 2009. godini Program realizuje se na sledeći način: – pravo na stručno osposobljavanje imaju nezaposlena lica sa evidencije NSZ, – osposobljavanje se vrši u sledećim oblastima: […]

Nastavi

Sufinansiranje kulturnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje  manifestacija od posebnog značaja  za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji  u 2009. godini Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2009. godini : manifestacije iz oblasti muzičko-scenskog, pozorišnog, likovnog, književnog i multimedijalnog stvaralaštva Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove kulture, nevladine organizacije, privatna i javna preduzeća, udruženja građana koja se bave […]

Nastavi

Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije AP Vojvodine Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu. 1. USLOVI ZA ODOBRAVANJE SUBVENCIJE POSLODAVCU Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti poslodavcu […]

Nastavi