Javni radovi

how to get your boyfriend back VLADA REPUBLIKE SRBIJE ODLUKA O UPUĆIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU – U 2009. GODINI Sredstva za organizovanje javnih radova obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, a posebnim aktom Vlade za javne radove od interesa za Republiku Srbiju u 2009. […]

Nastavi

Osnivanje opštinskih uslužnih centara

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU Konkurs za sufinansiranje osnivanja opštinskih uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini za 2009. godinu Cilj Konkursa je podrška opštinama za osnivanje opštinskih uslužnih centara u sklopu organa uprave, radi kvalitetnijih i efikasnijih administrativnih usluga građanima, putem sufinansiranja osnivanja opštinskih uslužnih centara. Pokrajinski sekretarijat za […]

Nastavi

Krediti za poboljšanje ugostiteljske ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009. godinu Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude. Za ove namene u budžetu za 2009. godinu predviđeno […]

Nastavi