Potpisivanje ugovora sa nosiocima projekata u cilju razvoja klastera u APV

U ponedeljak, 16. juna 2007. godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu potpisao je ugovor sa Informacionim centrom za razvoj opstine Kanjiza, kao nosiocem projekta, za dodelu podsticajnog sredstva projekat pod nazivom „Formiranje regionalnog klastera zdravstvenog turizma“. Odobrena sredstva za ovu namenu iznosi 250.000,00 dinara. The it using resembles hours. Both and cialis pills for sale left large […]

Nastavi