Krediti za pravna lica i preduzetnike

RAZVOJNI FOND VOJVODINE Pravna lica i preduzetnici 73 Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja 74 Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva 75 Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva 76 Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam 82 Konkurs za dugoročne kredite za […]

Nastavi

Krediti za pravna lica i preduzetnike

RAZVOJNI FOND VOJVODINE Krediti za pravna lica i preduzetnike Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za razvoj privrede i turizma Konkurs za dugoročne kredite za investicije u […]

Nastavi