Krediti za pravna lica i preduzetnike

Konkursi

RAZVOJNI FOND VOJVODINE

Pravna lica i preduzetnici

73 Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja

74 Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

75 Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

76 Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

82 Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

83 Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Detaljnije