Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade Konkurs je objavljen u sredu 8.8.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 31.10.2018. godine Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti […]

Nastavi

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture

POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne […]

Nastavi